Woonkredieten op Mandaat of een Hypotheeklening?

Iedereen die een huis wil gaan kopen heeft daarvoor natuurlijk meerdere mogelijkheden. De meeste mensen zullen als vanzelf kiezen voor een hypotheeklening, maar het is ook mogelijk om te kiezen voor de woonkredieten op mandaat. Dit werkt net even anders dan een hypotheeklening, maar kent natuurlijk zowel voor- als nadelen. De meeste mensen zullen uiteindelijk beter af zijn met een hypotheeklening, maar het is in enkele gevallen verstandig om te kiezen voor de woonkredieten op mandaat en het zou natuurlijk zonde zijn als men hier in die gevallen geen gebruik van weet te maken.

Een hypotheeklening werkt eigenlijk heel eenvoudig. Men kiest een bepaalde geldverstrekker en spreekt daarmee af dat er een lening wordt afgesloten om op die manier het huis af te betalen. Er zijn verschillende soorten hypotheken mogelijk, maar in principe komt het er op neer dat er een bedrag wordt geleend waarmee het huis kan worden gekocht en dat men deze lening aan het eind van de looptijd heeft afbetaald. Op dat moment is het huis van de koper en hoeven er verder geen maandlasten meer betaald te worden. Om de kosten van een hypotheeklening een stuk lager te houden dan die van een reguliere lening wordt er echter gebruik gemaakt van onderpand. De woning is natuurlijk een hoop geld waar, waardoor deze door de geldnemer kan worden ingezet om het risico te beperken. De woning wordt daarmee gedurende de looptijd van de hypotheeklening eigendom van de geldverstrekker en kan worden verkocht zodra er financiële problemen ontstaan. Het risico wordt hierdoor een stuk lager. Daarnaast is het voor de geldnemer mogelijk om de rente die er betaald wordt over de lening af te trekken voor de belastingen. Men betaalt op die manier relatief weinig voor de lening en het wonen wordt daarmee goedkoper.

Aan de andere kant kan men er ook voor kiezen om te gaan voor de woonkredieten op mandaat. Dit is een constructie die lijkt op die van een hypotheeklening, maar toch net even anders in elkaar zit. Zo wordt er allereerst geen hypotheek afgesloten en bespaart men op die manier op de kosten van het afsluiten hiervan. Dit kan gemakkelijk gaan om duizenden euro's, waardoor het in veel gevallen een heel interessante besparing is. De koper van de woning geeft de geldverstrekker hierbij in principe een volmacht om alsnog een hypotheek af te sluiten wanneer dit nodig wordt geacht, bijvoorbeeld als de geldnemer in de financiële problemen komt te zitten. Het is echter niet mogelijk om de kosten van dit woonkrediet op mandaat af te trekken voor de belastingen. De rentebetalingen zijn hierdoor relatief duur. Dit is dan ook een manier van het aankopen van een woning die vooral wordt gebruikt door mensen die een tweede woning willen gaan kopen. De rente hierover is nooit af te trekken en ze besparen op deze manier wel mooi de kosten van het afsluiten van een hypotheek. Uiteraard is het hierbij wel van belang dat de geldverstrekker de geldnemer kan vertrouwen.?