Hypothecaire Leningen met Vaste en Variabele Rentevoeten: de verschillen?

Er bestaan zowel hypothecaire leningen met vaste en variabele rentevoeten. Uiteraard zitten hier verschillen tussen en kennen de beide varianten zo hun voor- en nadelen. Deze zijn niet iedereen helemaal goed bekend en het is daarom verstandig om er wat informatie over in te winnen. Pas wanneer men goed op de hoogte is van de verschillen tussen een hypothecaire lening met een vaste en een variabele rentevoet is het verstandig om hier een keuze uit te maken.

Een hypotheek loopt gemakkelijk 20 tot wel 30 jaar en is daarmee een uitgave die men voor een zeer lange tijd moet doen. Dit betekent dat er aan het begin van het proces goed nagedacht dient te worden over op welke manier de rente moet worden berekend. Zo kan men kiezen voor hypothecaire leningen met vaste en variabele rentevoeten en kan men op die manier natuurlijk tegen verschillende voor- en nadelen aanlopen. Door hier goed van op de hoogte te zijn kan men voor de gehele looptijd een goede keuze maken en op die manier achteraf in ieder geval niet in de problemen raken.

Een hypothecaire lening met een vaste rentevoet is over het algemeen het meest populair. De meeste mensen kiezen voor deze variant en dat is natuurlijk niet zonder reden. Door de kiezen voor een rente die vaststaat kiest men er eigenlijk namelijk voor om voor een bepaalde mate van zekerheid te gaan en er op die manier voor te zorgen dat er op het financiële vlak in ieder geval geen vervelende verrassingen ontstaan. Door een vaste rente af te spreken voor de hypothecaire lening zal deze gedurende de gehele looptijd niet veranderen en weet men van tevoren daardoor precies waar men aan toe is. Aan de andere kant zit er natuurlijk ook wel een nadeel aan deze vaste rentevoet. Tegenover de zekerheid van een vaste kostenpost staat namelijk het feit dat de geldverstrekker nu het risico moet dragen op eventuele rentestijgingen en daar een bepaalde vergoeding voor vraagt. Deze vergoeding wordt op de actuele rente gezet, waardoor men eigenlijk altijd wat meer betaalt dan bij een variabele rente.

Een variabele rente op een hypothecaire lening zorgt er op die manier automatisch voor dat men een goede kans heeft om minder te betalen voor de hypotheek. De variabele rentevoet brengt aan de andere kant echter wel een risico met zich mee waardoor men de kosten van een eventuele rentestijging zelf zal moeten dragen. Wanneer de rente wordt verhoogd en de geldverstrekker dit dus ook dient te doen wordt dit doorberekend en gaan de maandlasten voor de hypothecaire lening dus omhoog. Aan de andere kant kan de rente ook dalen en kan men hiervan profiteren en uiteindelijk minder gaan betalen per maand. Gezien het grotere risico wordt er over het algemeen een lagere prijs betaald en is men dus alleen in het geval van een flinke rentestijging slechter af. Toch kiezen veel mensen liever voor de zekerheid van een vaste rente zodat ze in ieder geval weten waar ze aan toe zijn.?